Ansedel Måns Persson

1746-1798

FFF
Mickel Mårtensson.
FFM
Janna Tufvedsdotter.
  FMM
Gertrud Torlasdotter.
       
FF
Sören Michelsson.
Född omkring 1688 i Östra Nöbbelöv (L) 1 . Begravd 1732-04-19 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
FM
Ingar Åkesdotter.
Döpt 1696-05-03 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 . Död 1754-01-29 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
MF
Jeppe Nilsson.
Född omkring 1678 1 . Död 1756-03-28 i Glimminge, Bolshög (L) 3 . Verksam år 1711 vid n:o 3 i Bolshög och Glimminge by.
 
F
Per Sörensson.
Döpt 1717-03-17 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 . Död 1781-05-16 i Vranarp, Östra Tommarp (L) 4 . Åbo vid Vranarp n:o 4 i Östra Tommarps socken
M
Ingar Jeppasdotter.
Född omkring 1713 i Bolshög (L) 1 . Död 1783-02-03 i Vranarp, Östra Tommarp (L) 5 .

Måns Persson.
Född 1746-12-02 i Vranarp n:o 4, Östra Tommarp (L) 6 . Död 1798-07-13 i Östra Tommarp (L) 4 . rusthållare, åbo vid skatterusthållet Östra Tommarp n:o 5
Gift 1779-12-26 i Östra Tommarp (L) 6 .

Måns tituleras dräng och rustållare. Både Måns och Ingrid kom från Östra Tommarp.
Ingrid Johnsdotter. uparrow.png
Född 1757-01-29 i Östra Tommarp (L) 6 .
Död 1808-07-10 i Östra Tommarp (L) 4 .
John Månsson. rightarrow.png
Född 1780-02-10 i Östra Tommarp n:o 5, Östra Tommarp (L) 4 .
Ingar Månsdotter. rightarrow.png
Född 1783-04-21 i Östra Tommarp (L) 4 .
Död 1855-07-07 i Östra Tommarp n:o 5, Östra Tommarp (L) 7 .
Marna Månsdotter.
Född 1786-03-24 i Östra Tommarp (L) 8 .
Död 1786-03-25 i Östra Tommarp (L) 8 .
dödfött piltebarn .
Född 1786-03-25 i Östra Tommarp (L) 4 .
Död 1786-03-25 i Östra Tommarp (L) 4 .
Per Månsson.
Född 1787-02-10 i Östra Tommarp (L) 4 .
Marna Månsdotter.
Född 1789-10-28 i Östra Tommarp (L) 4 .
Sven Månsson.
Född 1792-09-09 i Östra Tommarp (L) 4 .
Död 1792-09-24 i Östra Tommarp (L) 4 .
Sven Månsson.
Född 1793-12-14 i Östra Tommarp (L) 8 .
Död 1793-12-29 i Östra Tommarp (L) 8 .
Ola Månsson.
Född 1795-07-12 i Östra Tommarp (L) 4 .
Bolla Månsdotter.
Född 1798-10-09 i Östra Tommarp (L) 4 .

Levnadsbeskrivning

rusthållare, åbo vid skatterusthållet Östra Tommarp n:o 5
Född 1746-12-02 i Vranarp n:o 4, Östra Tommarp (L) 6 .
Död 1798-07-13 i Östra Tommarp (L) 4 .
Döpt 1746-12-07 i Vranarp, Östra Tommarp (L) 6 .

Måns föddes i Vranarp. Han bars av Gertrud Jäppasdotter i Vranarp. Fadder vid dopet var Håkan Svens, Bärtel Nilsson och Anna Anders av Vranarp.

Han verkade som rusthållare och åbo vid Tommarp n:o 5. I äktenskapet föddes fem barn som uppnådde vuxen ålder.

Han avled 51 år gammal i rödsot. Hustrun Ingri var då gravid med dottern Bolla.
En bouppteckning gjordes den 22 september 1798 och finns bevarad i Järrestads häradsrätt FII:a7.
Vid bouppteckningen delgav änkan Ingrid ett kontrakt av sin sjuka man den 25 juni 1798.


"I herrens namn eftersom jag Måns Persson är mycket sjuk och dålig och gud vet huru det som väntas med mig, skulle vår herre under denna sjukdomen behaga hemkalla mig utur denna mödosamma varlden så är det min vilja och påstående att min kära hustru Ingri Johnsdotter skall egen frihet nötja och bruka hemmanet så länge hon vill önska sitta och således hemmanet uti försvarligt gådt stån och enär hon inte längre gitter sielf brukat skall hon äga tillstånd sättia ett utaf barnen uti gården hwilket dare af dem som hon och släktingarna vid den tiden wara tieneligast och skickeligast, emot det det att det skall gifenas i utlösen till sina andra syskon hwardande tre hundredade dahler silvermynt. Så wähl sönerna som döttrarna efter fadern och det som skall taga emot hemmanet skall vara skyldigt hielpa ett utaf syskonen med säng på skickeligt ställe, min hustru hafwa tre stycken ök att hielpa sig med till hemmanets bruk, nämbligen den swartblåsiga stoet med sitt föhl, en brun.... häst en swart fölsing som är hingst, och äfven skall skänkas henne kakelugnen som står i stugan att vara orubbat.

Sålunda wara mindt vid sundt förnuft och uti måns närvaro Tommarp den 25 juni 1798.Måns MPS Persson.

I själva bouppteckningen förekom inget guld, silfver och contante penningar.
Bland kopparföremåle fanns en kopparkittel, en inmurad kopparkittel och brännvinshatt med 2 pipor.
Bland järnvaror fanns en kakeugn av adams form

Under rubriken trävaror återfanns ett gammalt furu matskåp, ett furubord och halftunnor samt en väf.Dessutom fanns två hästvagnar med behör.

Boets skulder översteg tillgångarna. Måns var enligt sedel från 29 december 1792 skyldig Måns Nels af Wirresta 125 riksdaler samt upplupen ränta. Han var skyldig Lundgren i Tommarp 50 riksdaler med ränta samt handelsmännen Magnus Olsson och Ovenius från Simrishamn dryga 12 riksdaler.

Dödsorsak: rödsot
Begravd 1798-07-22 i Östra Tommarp n:o 5, Östra Tommarp (L) 8 .


Källor

  1. Beräknat efter ålder i dödboken
  2. Östra Nöbbelövs kyrkoarkiv CI:1
  3. Bolshögs kyrkoarkiv CI:1
  4. Östra Tommarps kyrkoarkiv CI:3
  5. Östra Tommarp CI:3
  6. Östra Tommarps kyrkoarkiv CI:2
  7. Östra Tommarps kyrkoarkiv FI:1
  8. Östra Tommarp C:3

Framställd 2022-11-19 med hjälp av Disgen version 2021.