Ansedel Ragnar Johan Arvid Thimgren

1907-1944

FFF
Jacob Niclas Timgren.
FFM
Anna Christina Westerlund.
           
FF
Johan Jacob Timgren.
Född 1843-10-31 i Visby (I). Död 1893-06-25 i Sigreifs, Västerhejde (I) . Arbetare
FM
Gustafva Nilsson.
Född 1850-08-31 i Martebo (I). Död 1910-05-27 i Stenstugu, Västerhejde (I). kronobåtsmansdotter
   
F
Axel Jacob Arvid Timgren.
Född 1880-09-12 i Visby (I). Död 1949-08-16 i Visby (I). stamanställd, arbetare, sjöman, magasinsarbetare
M
Ida Johanna Lovisa Jacobsson.
Född 1882-03-03 i Fårö (I). Död 1964-06-25 i Kv. Akacian 1, Visby (I).
portraumltt_ragnar_johan_arvid_thimgren_1.jpg

Ragnar Johan Arvid Thimgren.
Född 1907-01-10 i Visby (I). Död 1944-11-24 i Visby (I). guldsmed
Gift 1938-09-24 i Falköping (R).
Vera Maria Karlsson.
Född 1913-02-09 i Falköpings stadsförsamling (R).
Bengt Gunnar Ragnar Thimgren. rightarrow.png
Född 1939-01-09.
portraumltt_ragnar_johan_arvid_thimgren_1.jpg

Levnadsbeskrivning

guldsmed
Född 1907-01-10 i Visby (I).
Död 1944-11-24 i Visby (I).
Dödsorsak: dödad vid en torpedering av ångfartyget Å/F Hansa utanför Gotlands kust
Guldsmed vid Ernst Swenssons juvelerareaffär i Visby.
Ha bodde vid Birgersgränd 1.
Ragnar var känd som en av Gotlands bästa schackspelare.
Han var ifärd med att övertagande av Ernst Westerbergs guldsmedsfirma i Eksjö.
Han var värnpliktig furir. Han hade fått permission 23-24 november 1944.
Den 24 november omkom han då Å/F Hansa sänktes av en torped mellan fastlandet och Gotland.
Hans son stod och väntade på honom i Visby hamn.Hans far hade lovat honom en leksaksbil.
Ur Wikipedia:
En för svenskt vidkommande dramatisk händelse under andra världskriget inträffade tidigt på morgonen den 24 november 1944 då det svenska passagerarfartyget Hansa förliste på resa mellan Nynäshamn och Visby. Fartyget ägdes av Ångfartygsaktiebolaget Gotland och hade kl 23.30 föregående kväll avgått från Nynäshamn som ordinarie nattbåt till Visby dit man beräknades anlända kl 07.30 påföljande morgon. Kl 05.57 skakades fartyget av en våldsam explosion. Hela fartyget klövs i två delar och sjönk inom loppet av några få minuter. Hansa hade träffats av en torped som avlossats av den sovjetiska ubåten L-21 under befäl av S. S. Mogilevskij. Endast två av de 86 ombordvarande personerna överlevde - andrestyrman, sedermera befälhavaren på flera Gotlandsbåtar, Arne Thuresson och officeren, sedermera generalen, Arne Mohlin[2]. De lyckades rädda sig upp på en livflotte som kl 12.10 upptäcktes av passagerarplanet "Örnen" från ABA på väg från Stockholm till Visby. De båda skeppsbrutna undsattes genast av den svenska minsveparen Landsort. På regeringens initiativ tillsattes en utredning för att klarlägga orsaken till explosionen. Utredningen antog namnet Hansakommissionen och till sin hjälp tog man expertis från marinen och utredningspersonal från Statens kriminaltekniska anstalt (SKA).
portraumltt_hansa.jpg

Framställd 2022-11-19 med hjälp av Disgen version 2021.