Ansedel Anders Hansson

1701-1772

               
FF
Per Ibsson.
Död 1688-10-28 i Stora Beddinge n:o 12, Tullstorp (M) 1 .
FM
Mareta Rasmusdotter.
Född omkring 1621 2 . Död 1698-01-12 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 1 .
MF
Lars Andersson Norre.
Född omkring 1629 i Stora Beddinge n:o 37, Tullstorp (M). Död 1713-04-23 i Stora Beddinge n:o 37, Tullstorp (M). Åbo på Stora Beddinge N.o 37 i Tullstorp
 
F
Hans Persson.
Född omkring 1663 2 . Död 1716-03-16 i Stora Beddinge n:o 12, Tullstorp (M) 1 . Åbo vid N:o 12 Stora Beddinge i Tullstorp
M
Una Larsdotter.
Född omkring 1676 i Stora Beddinge n:o 37, Tullstorp (M). Död 1721-03-12 i Stora Beddinge n:o 12, Tullstorp (M) 3 .

Anders Hansson.
Född 1701-03-19 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 1 . Död 1772-03-04 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 . Åbo vid Stora Beddinge n:o 38 i Tullstorps socken
Gift 1729-12-19 i Tullstorp (M) 3 .


Den 19 december copilerades drängen Anders Hansson af Stora Beddinge med Sal: Lars Nilssons änka Elna Larsdotter.
Elna Larsdotter.
Född omkring 1692 i Tullstorp (M) 2 .
Död 1753-10-23 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 3 .
Lars Andersson.
Född 1730-09-13 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 3 .
Hans Andersson.
Född 1732-12-17 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 3 .
Död 1733-02-07 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 3 .
Hans Andersson.
Född 1734-09-04 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 4 .
Mats Andersson.
Född 1734-09-04 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 3 .
Död 1734-09-04 i Stora Beddinge no:38, Tullstorp (M) 3 .
Gift 1754-04-05 i Källstorp (M) 5 .


År 1754 den 5 april vigdes åboen i St: Beddinge Anders Hansson och pigan Cathrina Jönsdotter i St. Jordberga

Catharina Jönsdotter. uparrow.png
Född 1728-03-02 i Källstorp (M) 6 .
Död 1798-01-19 i Stora Beddinge n:o 19, Tullstorp (M) 3 .
Elna Andersdotter.
Född 1755-01-21 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1755-02-05 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Una Andersdotter.
Född 1756-01-16 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1756-11-07 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Jöns Andersson.
Född 1757-10-04 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1757-10-08 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Elna Andersdotter. rightarrow.png
Född 1758-10-10 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1822-12-28 i Torsjö, Solberga (M) 7 .
Una Andersdotter.
Född 1761-01-29 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1825-05-23 i Stora Beddinge n:o 35, Tullstorp (M) 8 .
Hans Andersson. rightarrow.png
Född 1763-02-20 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1811-08-16 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 8 .
Karna Andersdotter.
Född 1766-08-08 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .
Död 1766-08-15 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .

Levnadsbeskrivning

Åbo vid Stora Beddinge n:o 38 i Tullstorps socken
Född 1701-03-19 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 1 .
Död 1772-03-04 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .


År 1701, Tisdagen D 19 marti efter midagen: war Hans Pers och hans hustru Una Larsdotter af Stora Beddinge deras son Anders föds, öfver dopet höll jordgumman Kari Sl: Pär Mads af St; bedinge. Faddrar woro dhessa efter följande; Lars Nilsson, Mads ohls: Esborn Swensson och drängen Mads Larsson af Stor Beddinge, Anna Lars ibs, pigan Rigisa Nilsd: och Elsa Persdotter af Stora Beddinge.


Han var verksam vid Stora Beddinge n:o 38 i Tullstorps socken.


År 1753 värderas hemmet i samband med bouppteckningen efter Anders avlidna hustru Elna. Boet föreföll tämligen rikt med i dåtidens mått med cirka 50 riksdaler Banco i kontanta medel, två stora kopparpannor varav den ena var till brännvin samt diverse föremål såsom bägare och fat i både silver, mässing och tenn. En kakelugn i järn stod i dagliga stugan.
På gården fanns ett stort antal kreatur, hästar, svin, får och lamm och på markerna odlades korn och råg. Sammanlagt värderades bohaget till 858 riksdaler. I denna debet ingick inte fastighet med mark.


År 1754 vigdes Anders som då tituleras änkling och åbo i Stora Beddinge med pigan Catrina Jönsdotter från Stora Jordberga.Dödsorsak: ålderdom, var 70 år, 11 månader och 15 dagar
Begravd 1772-03-27 i Stora Beddinge, Tullstorp (M) 3 .

orter_s-v_tullstorp_stora_beddinge,_1701_-_kopia.jpg

Källor

  1. Tullstorps kyrkoarkiv CI:1
  2. Födelse beräknat efter angiven ålder i dödboken
  3. Tullstorps kyrkoarkiv CI:2
  4. Tullstorp Kyrkoarkiv C!:2
  5. Källstorps kyrkoarkiv EI:1
  6. Källstorps kyrkoarkiv CI:2
  7. Solberga kyrkoarkiv CI:3
  8. Tullstorps kyrkoarkiv CI:3

Framställd 2022-11-19 med hjälp av Disgen version 2021.