Ansedel Joen Andersson Nordberg

1768-1819

FFF
Hindrich Jonsson Skotte.
             
portraumltt_fredrikshald.png
FF
Jonas Hindrichson Skotte.
Döpt 1677-09-09 i Ystads Sankta Maria (M) 1 . Begravd 1757-12-28 i Börringe (M) 2 . Ryttare
FM
Margareta Andersdotter.
Född omkring 1675 3 . Död 1726-02-04 i Börringe (M) 4 .
   
orter_a-c_boumlrringe_saumltesgaringrd.gif
F
Anders Joensson.
Född 1723-12-22 i Börringe (M) 4 . Död 1788-11-16 i Börringe (M) 4 . Fiskare och gårdsdräng vid Börringe Kloster
M
Margareta Olsdotter.
Född 1724-03-27 i Börringe (M) 4 . Död 1792-07-08 i Börringe (M) 4 .
orter_a-c_boumlrringesjoumln.jpg

Joen Andersson Nordberg.
Född 1768-09-05 i Norra Börringe, Börringe (M) 5 . Död 1819-10-22 i Börringe (M) 6 . Skogvaktare, jägare vid Börringe Kloster
Gift 1792-12-26 i Börringe (M) 7 .
d. 26 dec: vigdes Joh Andersson och jungfru Lisa Helena Porseman från Fadderstorp.
orter_a-c_boumlrringe_oran.jpg
Lisa Helena Posseman. uparrow.png
Född 1766-04-21 i Källstorp (M) 8 .
Död 1834-04-11 i Börringe (M) 9 .
Anders Nordberg.
Född 1793-10-07 i Börringe (M) 7 .
Margaretha Nordberg. rightarrow.png
Född 1794-12-29 i Börringe (M) 4 .
Död 1869-09-05 i Malmö Sankt Petri (M) 10 .
Jacob Nordberg.
Född 1796-05-12 i Börringe (M) 6 .
Maria Nordberg.
Född 1797-10-01 i Börringe (M) 4 .
Ulrica Nordberg. rightarrow.png
Född 1800-03-24 i Börringe (M) 4 .
Död 1855-06-14 i Malmö Sankt Petri (M) 11 .
Johanna Nordberg. rightarrow.png
Född 1802-02-04 i Börringe (M) 9 .
Död 1864-08-06 i Malmö Caroli (M) 12 .
Johannes Nordberg.
Född 1804-01-22 i Börringe (M) 6 .
Död 1869-07-20 i Skurup (M).
orter_a-c_boumlrringesjoumln.jpg
Börringe closter

Levnadsbeskrivning

Skogvaktare, jägare vid Börringe Kloster
Född 1768-09-05 i Norra Börringe, Börringe (M) 5 .
Död 1819-10-22 i Börringe (M) 6 .
Döpt 1768-09-07 i Börringe (M) 5 .


Joen döptes den 7 september och testes vid dopet var Ellna Rasmus Wickmans i Norra Börringe och Magnus Witting.


Liksom sin fader tog Joen anställning vid säteriet. Först tituleras han fiskare och några år senare tituleras han skogvaktare och jägare.


År 1793 står följande personer upptagna i mantalslängen vid Börringe säteri: Löjtnanten vid södra skånska kavalleriregementet Greven Ludvig Corfitz Beck-Friis med hustru och dennes tre pigor, inspektor Lethin, trädgårdsmästare Wahlström, Ladufogde Påhl samt dennes hustru, skogvaktarna Joen och Ola med sina hustruar, ryttare Anders, drängarna Tomas, Christian och Jacob samt jungfru Lang.


Familjen arrenderade Fadderstorp beläget några hundratal meter väster om säteribyggnaden.


Några år in på det nya seklet, anno 1806 var oenigheter, bråk och slagsmål en vanlig företeelse på Fadderstorp. I husförhörslängden har prästen Nibelius skrivit "skrik vid gården".


Ett handskrivet brev beskriver missförhållandena:"Undertecknade som i vårt äktenskap funnit våra sinnen på intet sätt överensstämmande hvar af oss emellan, ty hvar upstådt tid efter annan träter och oenighet, och nu nyligen å ömse sidor föranledt oss till inbördes slagsmål, hafva om detta vårt ochristeliga uppförande emot hvarandra blivit tilltalade af vår själesörjare, och då vi ansedt så väl syndigheten af denna inbördes bittra sammanlefvnad , som den timmeliga olycka vi därigenom bereda varandra, jemte de olyckliga exempel vi därigenom gifva våra barn; håldne i godo med varandra vellat överenskomma om boskillnad och åtskillnad till säng och säte än lagligen därtill tvingad, sedan vi märkt att de flera varningar oss gifne blivit, ej kunnat afhålla oss från missämja och inbördes plick; vi hafva därför på följande sätt med hvarandra ingått efter följande förening:


1. Förbinder jag mig Joen Nordberg att af min stat på gården Börringecloster afstå två tunnor råg och två tunnor korn årligen till min hustrus och barns uppehälle.
2. Tager min hustru Lisa Possman ur mitt bo en säng med sängkläder, den hon intill nyttjat och brukat.
3. Tredjedelen af de lösörespersedlar som äro min hustru oumbärlige till dess hushållning af köksredskap med mera
4. Medtager hon sina gångkläder och barnens tillhörlige klädespersedlar, väfstol, spänne, rok med mera som henne egentligen tillhörer att nyttja till dess ytterligare försörjande.
Häremot förbinder jag, Lisa Possman mig att emottaga alla våra i äktenskapet sammanaflade barn, dem uppfostra och försörja, utan utaf min man begära annat än nu föreskrivit står, och förbinder vi oss begge att ej orsaka hvarannan intrång i hvars och ens ömsesidiga hushållning eller påtvinga den andre vidare sammanflyttning som för oss både vara obehaglig och kan hända skadelig".


Lisa flyttade med sina tillhörigheter och de tre sistfödda barnen, Johan, Ulrika och Johanna till Oran, beläget vid Fjällfotasjön.


Joen avled på hösten 1819, 51 år gammal. Dödsfallet betecknas som ett olycksfall då han blev krossad av vältning. På torpet bodde då en systerdotter Gertrud samt denna 9 åriga dotter Margareta. Enligt bouppteckningen var Gertrud piga åt Joen.


Enligt bouppteckningen fanns på torpet en kakelugn i järn, ett inmurat brännvinsredskap om sex spannars rymd samt hatt, däck pepper och tunna, ett matskåp, ett skåp med skrivinredning, en himmelsäng med omhäng, en brädsoffa, en cannapé, ett väggur (endygns), ett klaffbord, fem trästolar, två gamla kistor och en piphylla.
Bland Joens klädespersedlar kan nämnas 1 grön klädersyrtut, 1 grön frack, två gröna pälsar, en hatt och ett par hjorthudsbyxor.
En gammal rödbrun ko, en kviga, en vit galt, tre suggor, fyra grisar, två gamla gäss, sex gässlingar och ett lamm tillhörde Joen.


De fyra "skjutgevären" skänkte Joen enligt sin yttersta vilja till sonen Johan och grevarna Corfitz Beck-Friis och Otto Stål von Holstein.


Efter Joens död övertog jägaren Johan Fogelberg Fadderstorp.Dödsorsak: Krossad av vältning 51 år gammal.

orter_a-c_boumlrringe_1709.jpg Fadderstorp, Börringe

Källor

 1. Ystads Sankta Maria C/1
 2. Börringe kyrkoarkiv CI/1
 3. Beräknat efter ålder i dödboken
 4. Börringe kyrkoarkiv CI:1
 5. Börringe kyrkoarkiv C:1
 6. Börringe kyrkoarkiv C:2
 7. Lemmeströ kyrkoarkiv C/2
 8. Källstorps kyrkoarkiv CI:2
 9. Börringe kyrkoarkiv CI:2
 10. Malmö S:t Petri kyrkoarkiv FI:5
 11. Malmö S:t Petri kyrkoarkiv FI:4
 12. Malmö Caroli kyrkobok FI:2

Framställd 2022-11-19 med hjälp av Disgen version 2021.