FF
Gunther Tuntzelman.
Död omkring 1680 [1] . Präst i Fickels kontrakt senare i S:t Michaelis Land-Wieck i Estland
FM
Elisabeth Grabbe.
Död före 1668 [1] .
MF
Jens Hansen Vild.
MM
Maren Albrektsdotter.
F
Fredrich Tuntzelman.
Född omkring 1640 i Fickels prästgård, Land-Wiecks kontrakt, Estland. Begravd 1703 i Malmö Sankt Petri (M) [2] . Guldsmed i Malmö
M
Bodel Jensdotter Vild.
Född omkring 1643 i Malmö Sankt Petri (M). Död 1713 i Malmö Sankt Petri (M).

Mattias Tuntzelman.
Född beräknat 1672. Död 1726 i Sandåkra, Skurup (M). Vedfogde vid Andarum, Kronolänsman, åbo på Sandåkra no. 7
Gift 1706 i Finja (L).
Karna Nilsdotter.
Född omkring 1671.

Nils Mattiasson.
Född uppskattat 1705.
Elisabeth Mattiasdotter.
Född 1707 i Andrarum (L) [3] .
Sara Mattiasdotter.
Född 1710 i Andrarum (L) [3] .
Chatarina Mattiasdotter.
Född 1712 i Andrarum (L) [3] .
Fredrick Mattiasson.
Boel Mattiasdotter.
Kerstina Mattiasdotter.

Levnadsbeskrivning

Vedfogde vid Andarum, Kronolänsman, åbo på Sandåkra no. 7
Född beräknat 1672.
Död 1726 i Sandåkra, Skurup (M).
Anno 1726, d 5 april dog Cronolänsman Mattias Tuntzelman af Sanåkra, dess ålder 54 åhr.
Vedfogde i Andrarum 1707-1712 och sedan Kronolänsman i Veemenhögs härads norra distrikt. Född 1672 i Malmö. Död 5 april 1726 i Sandåkra no 7 i Skurups socken 54 år gammal.

Född och uppvuxen i Malmö. Enligt utflyttningsattest därifrån den 29 oktober 1694, utfärdad av kyrkoherden Vilhelm Laurenberg och antecknad i Farstorps kyrkobok när Mattias flyttade in i denna socken i Västra Göinge härad (L). Han var 1707-12 vedfogde i Andrarum. Den 12 december 1714 döptes i Skurup, kronolänsmannen M.T:s son Fredrik som fötts i Sandåkra. Hösten 1715 (domb 27/10) lämnade häradsrätten honom attest till tre års frihet från utskylder för hemmanet no 7 i Sandåkra, vilket varit öde sedan 1713. Detta hemman bebodde och brukade han sedan till sin död.

År 1720 blev han kronolänsman i Vemmenhögs härads norra distrikt som då inrättades och som bara bestod till 1726.

Uppgifter hämtade från Bo Lindqvists släktforskning.

Kronolänsman var mellan 1675 och 1918 en lokal statlig tjänsteman som fr.a. upprätthöll ordningen i ett härad, men också kunde ha andra fiskala uppgifter.

I en kunglig resolution 1675 stadgades dock att länsmännen skulle utses av landshövdingen: "dock skall det ske utav bofaste och beskedligaste bönder, som i häradet finnes, och intet främmande och löse, som allmogen ingen hjälp kan hava av".

Efter 1675 omvandlades titeln till att beteckna en lokal statlig lägre tjänsteman, kronolänsman. Kronolänsmannens arbetsuppgifter omfattade skatteuppbörd, indrivning, polisverksamhet. Han var även åklagare i vissa mål. Till sitt biträde hade han fjärdingsmän. Kronolänsmannens närmaste förman var kronofogden.

Hämtat från Vikipedia

Källor

  1. Bo Lindqvists släktforskning
  2. Malmö S:t Petri kyrkoarkiv FI:1
  3. Andrarums kyrkoarkiv CI:1

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister